Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών, server, συστηματος αποθήκευσης και λογισμικού για τη λειτουργία του προγράμματος του λογιστηρίου του ΚΕΑΤ» ενδεικτικού  προϋπολογισμού 15.983,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ σύμφωνα με την ΕΗΔ6/679/17-07-2017 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΑΤ.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γρφή Braille, της 13ης Σεπετεμβρίου, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας.

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας.

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, Ιουνίου 2017, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

Για να δείτε τους αποτυχόντες πατήστε εδώ