Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Αθήνα, 8/4/2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στην εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία που όλοι βιώνουμε με την πανδημία του COVID-19, το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών, Κεντρική Υπηρεσία Αθήνας και Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι στα άτομα με αναπηρία όρασης συνεχίζουν απρόσκοπτα να παρέχουν εκπαιδευτική, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους μαθητές και στις οικογένειές τους.
Για το σκοπό αυτόν, έχει σχεδιαστεί η εξ’ αποστάσεως υποστήριξη με την αξιοποίηση όλων των κατάλληλων μέσων και τεχνικών προκειμένου να διατηρηθεί η εκπαιδευτική, θεραπευτική και συμβουλευτική διαδικασία αλλά κυρίως η σχέση και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών, των θεραπευτών και των ωφελούμενων.
Επιπλέον, αδιαλείπτως λειτουργούν όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Φορέα, έχοντας αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και τηλεργασίας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι Ψυχολόγοι, οι Θεραπευτές και οι Εκπαιδευτικοί του Φορέα μας παραμένουν δίπλα στους ωφελούμενούς μας, παρέχοντας υλικό, καθοδήγηση και συμβουλές, με στόχο τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες στα παρακάτω τηλέφωνα:

Αθήνα: 2109516139 (κα. Μαρία Πανηγυράκη-Κοινωνική Λειτουργός)
Θεσ/νικη: 2310830095 (εσωτερικές γραμμές 219 και 103), 2310888868
(κα. Βασιλική Σταλένη-Κοινωνική λειτουργός, κα. Παναγιώτα Κορογιάννου-Ψυχολόγος)
6977811814 (κ. Καρβελάς Γιώργος-Προϊστάμενος του Εκπαιδευτικού Τμήματος)
Skype: με όνομα cerb support skg
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00.
 
Καλή δύναμη σε όλους με υγεία!

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα βρείτε εδώ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ανακοινώνει τη Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), ανακοινώνει τη Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών ανακοινώνει τους Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων έκτακτου επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη.

 

Για να δείτε τον πίνακα Προσληπτέων πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα Απορριπτέων πατήστε εδώ

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30.09.2020, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Δείτε το ΦΕΚ 868Β'-16.03.2020 εδώ

Δείτε και εκτυπώστε την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ