Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ συνολικά τεσσάρων (04) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσαίας του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) που έδρεύει στην Καλλιθέα του ν. Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .8 και να την υποβάλουν μέχρι και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ), Ελ. Βενιζέλου 210, Τ.Κ. 17675, Καλλιθέα - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Πατεράκη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9582760).

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

SOX 1 2018 KEAT

Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ.
Τμήμα Προσωπικού-Οικονομικού
Γραφείο Προσωπικού
Τηλ.: 2109582760, Fax: 2109595868
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο 2017 .

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

Για να δείτε τους αποτυχόντες πατήστε εδώ

 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τους καταρτησθέντες από τον ΑΣΕΠ πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ' αρίθ. πρωτ. 5211/20-11-2017 ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων πλήρωσης θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤ. Δ')-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤ. Δ')-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης στη γραφή Braille, που έγιναν στο εξεταστικό κέντρο του ΚΕΑΤ στις 15, 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου 2017 .

Για να δείτε τους επιτυχόντες πατήστε εδώ

 

Αναρτήθηκαν στους πίνακες ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα και του παραρτήματος του Κ.Ε.Α.Τ. στη Θεσσαλονίκη οι προσωρινοί πίνακες των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και ο πίνακας απορριπτέων της υπ' αρίθ. πρωτ. 5211/20-11-2017 ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση καταλόγων πλήρωσης θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 319 Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 314 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 314 Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

ΠPΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔ 314 Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ