Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών, server, συστηματος αποθήκευσης και λογισμικού για τη λειτουργία του προγράμματος του λογιστηρίου του ΚΕΑΤ» ενδεικτικού  προϋπολογισμού 15.983,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ σύμφωνα με την ΕΗΔ6/679/17-07-2017 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΑΤ.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ