Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, αναφορικά με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021  για την πρόσληψης πέντε (05) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι τεσσάρων (04) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών στην Καλλιθέα Αττικής και ενός (01) ατόμου στο Παράρτημα του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών στη Θεσσαλονίκη. Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησης τους, ήτοι μέχρι 1/5/2021. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_101 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_102 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_101 πατήστε εδώ

 Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_102 πατήστε εδώ