Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής

ΚΑΛEΙ

Αποκλειστικά και μόνον τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία (ή αντιπροσώπους) της OPEL, να υποβάλουν προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου το αργότερο μέχρι και ώρας 11.00 π.μ. της 09/03/2021, δια των οποίων θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για την ανάληψη των εργασιών ελέγχου, συντήρησης  και επισκευής καθώς και της κάλυψης με τα αναγκαία ανταλλακτικά, όταν αυτό θα απαιτείται, σε ένα πενταθέσιο επιβατικό αυτοκίνητο του Κ.Ε.Α.Τ. τύπου OPEL VECTRA, κατά το έτος 2021.
Προϋπολογισμός δαπάνης  για το όχημα τύπου OPEL VECTRA: 2.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ