Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 1.215,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Τ9/741/08-01-2021 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: 9ΤΩΠ469ΗΜΕ-801) προτίθεται να προβεί σε τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών στο ναό της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στο προαύλιο του κεντρικού κτιρίου του ΚΕΑΤ επί της συμβολής της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 210 και της οδού Σπάρτης στην Καλλιθέα με τη διαδικασία του ν.4495/2017. 

Οι υπηρεσίες αφορούν την τακτοποίηση των ακόλουθων αυθαίρετων προσθηκών κατ’ επέκταση:

ενός κτίσματος από οπτόπλινθους διαστάσεων 3,00m x 2,40 m και

δύο πτερύγων αποτελούμενων από ξύλινο υαλοστάσιο διαστάσεων η πρώτη 8,82m x 2,40 m και η δεύτερη 11,85m x 2,23 m 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΑΤ, Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα, 17675 έως την Παρασκευή 05.03.2021 και ώρα 12.00 πρωινή. 

 

Η Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΑΤ

ΣΟΦΙΑ – ΛΕΥΚΗ ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να δείτε το σχετικό σκαρίφημα πατήστε εδώ