Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ, χάριν συντομίας ΚΕΑΤ, που εδρεύει επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, στην Καλλιθέα Αττικής, δέχεται προσφορές από πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ φορείς – εταιρείες πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ, για την πιστοποίησή της σε άτομα με οπτική αναπηρία του κέντρου μας.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 12.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι ώρας 11:00 της 05 / 03 /2021

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ