Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεωςς & Αποκαταστάσεωςς Τυφλών (ΚΕΑΤ) συμμετέχει ως Εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο ACADAS «Alliance for inClusive Acknowledgement of eDucAtional meritS», με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, σχετικά με το φαινόμενο Early School Leaving (ESL) – Πρόωρη Σχολική Εγκατάλειψη, με ομάδα στόχο τους μαθητές με αναπηρία. Λεπτομέρειες και νέα για την πορεία του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στο καινούριο blog της ομάδας μας: https://acadas.blog αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook: @acadasproject.