Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ)  - Ν.Π.Δ.Δ., με την  αρ. πρωτ. 1915/17-07-2020  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, καλεί  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. να  του υποβάλουν  μέχρι και 29-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την προμήθεια TONER, DRUM και FUSER  για τον εκτυπωτή  OKI ES8431dn, προς εκτύπωση εξώφυλλων, σχημάτων και εικόνων των  βιβλίων braille, προϋπολογιζόμενης  2.000,00 ευρώ.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πατήστε εδώ