Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Αθήνα, 8/4/2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στην εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία που όλοι βιώνουμε με την πανδημία του COVID-19, το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών, Κεντρική Υπηρεσία Αθήνας και Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με υπευθυνότητα και συνέπεια απέναντι στα άτομα με αναπηρία όρασης συνεχίζουν απρόσκοπτα να παρέχουν εκπαιδευτική, συμβουλευτική και θεραπευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους μαθητές και στις οικογένειές τους.
Για το σκοπό αυτόν, έχει σχεδιαστεί η εξ’ αποστάσεως υποστήριξη με την αξιοποίηση όλων των κατάλληλων μέσων και τεχνικών προκειμένου να διατηρηθεί η εκπαιδευτική, θεραπευτική και συμβουλευτική διαδικασία αλλά κυρίως η σχέση και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών, των θεραπευτών και των ωφελούμενων.
Επιπλέον, αδιαλείπτως λειτουργούν όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Φορέα, έχοντας αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και τηλεργασίας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, οι Ψυχολόγοι, οι Θεραπευτές και οι Εκπαιδευτικοί του Φορέα μας παραμένουν δίπλα στους ωφελούμενούς μας, παρέχοντας υλικό, καθοδήγηση και συμβουλές, με στόχο τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες στα παρακάτω τηλέφωνα:

Αθήνα: 2109516139 (κα. Μαρία Πανηγυράκη-Κοινωνική Λειτουργός)
Θεσ/νικη: 2310830095 (εσωτερικές γραμμές 219 και 103), 2310888868
(κα. Βασιλική Σταλένη-Κοινωνική λειτουργός, κα. Παναγιώτα Κορογιάννου-Ψυχολόγος)
6977811814 (κ. Καρβελάς Γιώργος-Προϊστάμενος του Εκπαιδευτικού Τμήματος)
Skype: με όνομα cerb support skg
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00.
 
Καλή δύναμη σε όλους με υγεία!

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα βρείτε εδώ