Εκτύπωση

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών ανακοινώνει τους Πίνακες Προσληπτέων και Απορριπτέων έκτακτου επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη.

 

Για να δείτε τον πίνακα Προσληπτέων πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα Απορριπτέων πατήστε εδώ