Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού και την αναβάθμιση υφισταμένων καλωδίων παροχής σε τρία ακίνητα του ΚΕΑΤ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ