Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Erasmus+ Project

«ACADAS-ALLIANCE FOR INCLUSIVE ACKNOWLEDGEMENT OF EDUCATIONAL MERITS»

Το Κέντρο Εκπαδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών συμμετέχει ως φορέας σύμπραξης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, υπ’αριθ. 2019-1-ES01-KA201-064237 με τίτλο «ACADAS-ALLIANCE FOR INCLUSIVE ACKNOWLEDGEMENT OF EDUCATIONAL MERITS». Στόχος του έργου είναι να αναλύσει και να ανταλλάξει ορθές πρακτικές πρόληψης, παρέμβασης και παρακολούθησης των μαθητών με αναπηρία που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η ανάγκη αυτού του σχεδίου προέρχεται από τον αντίκτυπο του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στις μειονεκτικές ομάδες και την έλλειψη λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το φαινόμενο αυτό σε επίπεδο ΕΕ. Οι φορείς που συμμετέχουν είναι:

  • ASPABER (Parents’ Association of Mentally Disabled People from Bergantiños) (Ισπανία) - Συντονιστής του έργου
  • Necmettin Erbakan University (Τουρκία)
  •  St Ita's Special School (Ιρλανδία)
  •  PRO MENTE non-governmental organization (NGO) (Κροατία)
  •  EuLab Tec (Ιταλία)
  •  Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκατασράσεως Τυφλών (Ελλάδα)

Facebook:  https://www.facebook.com/acadasproject/
LinkedIN:   https://www.linkedin.com/company/34594025
Instagram: @acadas_project