Εκτύπωση

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ. Ν.Π.Δ.Δ.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π4/716/23-10-2019 απόφαση του ΔΣ του ΚΕΑΤ (ΑΔΑ: 6Κ4Υ469ΗΜΕ-9ΨΧ) προτίθεται να προβεί στον ετήσια έλεγχο, συντήρηση, υδροστατική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρων, προϋπολογισμού 1.200 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην παραπάνω ανακοίνωση έχουν αλλαγές. Συγκεκριμένα διαγράφονται οι λέξεις "υδροστατική δοκιμή και αναγόμωση πυροσβεστήρων".

Για να δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της ανακοίνωσης πατήστε εδώ