Εκτύπωση

Διοικήτρια και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΑΤ: Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου

Γραμματεία Διοικήτριας - Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου: Χρυσούλα Εξάρχου

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης: Μαρία Αζούκη

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Προϊστάμενος Τμήματος Προσωπικού-Οικονομικού: Α. Ματσαγγάνης

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Αποκατάστασης Τυφλών: Σεραΐνα Κορομηλή

Προϊσταμένη Γραφείου Κοινωνικής Εργασίας: Μαρία Πανηγυράκη

Υπεύθυνος Οικοτροφείου & Ξενώνων ΚΕΑΤ: Β. Κωβαίος

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης-Τυπογραφείου ΚΕΑΤ: Ν. Αζούκης

Υπεύθυνος Τυπογραφείου ΚΕΑΤ: Σπύρος Μπαλάσκας

Διευθυντής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΚΕΑΤ: Φίλιππος Κατσούλης

Διευθύντρια Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών ΚΕΑΤ: Μαρία Ζέζα

 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ»

Διαχειριστής : Ιωάννης Κρουστάλης

Διευθύντρια : Γεωργία Λάζου

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προϊσταμένη Περιφερειακής Υπηρεσίας

Διευθυνση Κ.Ε.Α.Τ Θεσσαλονίκης

Γκίκα Σοφία