Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Σε Μνημόνιο Συνεργασίας προχώρησαν την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ» (ΚΕΑΤ), εκπροσωπούμενο από την Διοικήτρια και Πρόεδρο του Δ.Σ., κυρία Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου και την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ», εκπροσωπούμενη από τον Διευθυντή εκπαίδευσης και επιστημονικά υπεύθυνο, κύριο Ηλία-Μιχαήλ Ραφαήλ, με σκοπό την από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ εδώ

 

Σας ενημερώνουμε για την ορθή ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, αναφορικά με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021  για την πρόσληψης πέντε (05) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι τεσσάρων (04) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών στην Καλλιθέα Αττικής και ενός (01) ατόμου στο Παράρτημα του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών στη Θεσσαλονίκη. Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα(10) ημερολογιακών ήτοι μέχρι 7/5/2021. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (eπαράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_101 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_102 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_101 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_102 πατήστε εδώ

Το κέντρο μας δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  12-05-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του, που βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 210 & Σπάρτης (είσοδος από οδό Σπάρτης), στη Καλλιθέα Αττικής, για τη προμήθεια τριών (03) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τριών (3) οθονών, ενός (1) προγράμματος γραφείου και συναφών υπηρεσιών.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, αναφορικά με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021  για την πρόσληψης πέντε (05) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι τεσσάρων (04) ατόμων στην Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών στην Καλλιθέα Αττικής και ενός (01) ατόμου στο Παράρτημα του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών στη Θεσσαλονίκη. Κατά των προσωρινών πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα ανάρτησης τους, ήτοι μέχρι 1/5/2021. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

 

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_101 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_102 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_101 πατήστε εδώ

 Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_ΣΟΧ1_ΥΕ_ΦΥΛΑΚΩΝ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ_102 πατήστε εδώ

 
Καλλιθέα, 16.04.2021
Αρ. Πρωτ. : 1417

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ) Ν.Π.Δ.Δ. εκμισθώνει με Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979 και την από 12.04.2021 Διακήρυξη, στις 11 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00-11.00 π.μ. στα γραφεία του παραρτήματος του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Β. Όλγας 32, ένα ισόγειο κατάστημα επιφανείας 36,60 τ.μ., επί της οδού Π. Π. Γερμανού 7, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με ελάχιστο όριο μισθώματος 1.900,00€ μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου.

Εγγύηση συμμετοχής σε ευρώ, ίση με ένα μηνιαίο μίσθωμα με εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδότη.

Για να δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πατήστε εδώ